Zásady osobních údajů

Ochrana osobních údajů
1. Nadační fond Nadační fond Patříme k sobě Oli, IČO: 09846042, se sídlem Sedlnice 9, 742 56
Sedlnice, nadační fond zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka 1358 (dále jen „Správce“), provozovatel webové stránky
www.patrimeksobeoli.cz, jako správce osobních údajů zpracovává ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) v případě zaslání žádosti o
Dar následující osobní údaje:
a) osoby, která žádá o dar (jméno a příjmení, rodné číslo, emailovou adresu,
telefonní číslo, adresu,
b) osoby, které je dar určen (jméno, datum narození, informace o zdravotním stavu,
občanský průkaz, fotografie osoby),
c) text žádosti.
2. Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme především k zpracování s vyhodnocení žádosti
o Dar a následnému vyhotovení Darovací smlouvy.
3. Publikované osobní údaje jsou archivované pouze v míře nezbytně nutné.
4. Nashromážděné osobní údaje s výjimkou údajů potřebných k řízení finanční sbírky osoby, které
je dar určen, nejsou žádným způsobem zpřístupňovány třetím osobám s výjimkou Správce.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
a) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
b) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
c) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje,
které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních
předpisů,
d) na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
e) na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se
na NF nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Rychlý kontakt

Nadační fond Patříme k sobě Oli
IČO: 09846042
Zapsáno u KS v Ostravě, pod spis značkou N 1358/KSOS
Sedlnice 9, 742 56 Sedlnice
Datová schránka - rti9f5m

Podpoř nadační fond

Číslo účtu: 2101942418/2010

 

© Copyright 2021 Nadační fond Patříme k sobě Oli